نمایه نویسندگان

ا

پ

 • پرویزیان، علیرضا ارزیابی آسیب‌پذیری زیرساخت‌های شهر یاسوج با رویکرد پدافند غیرعامل [دوره 10، شماره 28، 1396، صفحه 25-52]
 • پورعابدی، پروانه تفتیش و بازرسی منازل، اماکن و اشیاء در آیین دادرسی کیفری قدیم و جدید با تأکید بر بازرسی خودرو [دوره 10، شماره 27، 1396، صفحه 37-48]

ت

 • تقوی نژاد، محمد بررسی ارتباط هوش هیجانی با خودارزیابی عملکرد شغلی کارکنان نیروی انتظامی شهر یاسوج [دوره 10، شماره 27، 1396، صفحه 49-62]

ح

 • حسن پور، طالب دینداری و قانون‌گریزی [دوره 10، شماره 26، 1396، صفحه 47-56]
 • حسن‌پور، طالب بررسی رابطه بین بیکاری جوانان و گرایش به مواد مخدر در استان کهگیلویه و بویراحمد [دوره 10، شماره 27، 1396، صفحه 63-70]
 • حسن‌پور، طالب نظارت والدین و اعتیاد فرزندان به مواد مخدر [دوره 10، شماره 28، 1396، صفحه 67-80]
 • حسن‌پور، طالب حاشیه نشینی و ارتباط آن با تکدی گری [دوره 10، شماره 29، 1400، صفحه 155-168]

ز

 • زارعی، حمیدرضا تحلیل حقوقی سطوح ارتکاب رفتارهای مجرمانه [دوره 10، شماره 28، 1396، صفحه 127-142]
 • زرین، اسحق بررسی طراحی الگویی برای انتخاب مدیران شایسته در ادارات پلیس با رویکرد تصمیم‌گیری چندمعیاره فازی (FAHP) (مورد مطالعه: استان کهگیلویه و بویراحمد) [دوره 10، شماره 26، 1396، صفحه 57-76]

ع

 • علمداری، احمد بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و میزان احساس امنیت اجتماعی دختران (مورد مطالعه: دبیرستان‌های دخترانه شهر یاسوج در سال 1396) [دوره 10، شماره 26، 1396، صفحه 1-22]
 • علمداری، احمد بررسی نقش محرومیت نسبی در خشونت‌های شهری مناطق حاشیه نشین شهر یاسوج [دوره 10، شماره 29، 1400، صفحه 1-22]
 • علمداری، حسین عوامل مؤثر بر بزه‌کاری نوجوانان (مورد مطالعه: نوجوانان شهر یاسوج) [دوره 10، شماره 26، 1396، صفحه 95-108]

ف

 • فروغی نیا، سعید تأثیر فضای سایبری بر منافع ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 10، شماره 29، 1400، صفحه 43-76]

ک

 • کشاورز، آسیه رابطه بین سلامت روانی و سلامت اجتماعی با رضایت زناشویی مردان معتاد [دوره 10، شماره 27، 1396، صفحه 93-128]

ن

 • نظری، سیدامیر بررسی نقش مصرف رسانه بر احساس امنیت زنان (مورد مطالعه: زنان 15-50 سال شهر یاسوج در سال 1396) [دوره 10، شماره 26، 1396، صفحه 23-46]
 • نظری، سید امیر رابطه بین سلامت روانی و سلامت اجتماعی با رضایت زناشویی مردان معتاد [دوره 10، شماره 27، 1396، صفحه 93-128]
 • نظری، سیدسالم بررسی رابطه سلامت عمومی و روان رنجوری با اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهر یاسوج در سال 1396 [دوره 10، شماره 26، 1396، صفحه 77-94]
 • نظری، سیدسالم مقایسه خشونت خانگی در زنان مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره و زنان عادی شهر یاسوج [دوره 10، شماره 29، 1400، صفحه 23-42]
 • نوروزپور، یاسر مقایسه هیجان‌خواهی،جرأت‏‌ورزی وخودکارآمدی کارکنان رسمی وپیمانی نیروی انتظامی شهریاسوج [دوره 10، شماره 27، 1396، صفحه 71-92]
 • نوروزپور، یاسر بررسی رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی و شادکامی فردی کارکنان با عملکرد آن‌ها در ستاد فرماندهی استان کهگیلویه و بویراحمد [دوره 10، شماره 28، 1396، صفحه 81-126]
 • نوروز پور، یاسر تأثیر تربیتی کانون اصلاح و تربیت در بازپروری کودکان و نوجوانان معارض با قانون [دوره 10، شماره 29، 1400، صفحه 113-154]

ی

 • یوسفی، شفیع بررسی رابطه بین افسردگی و سلامت روان با افکار خودکشی در سربازان وظیفه شهر یاسوج [دوره 10، شماره 29، 1400، صفحه 77-112]