نقش تعامل پلیس و دستگاه قضایی در کاهش جرائم(مطالعه موردی استان کهگیلویه و بویراحمد)

نویسنده

درون سازمانی

چکیده

امروزه نقش دستگاه های دولتی در پیشگیری از جرم نسبت به دهه های گذشته در کشور پررنگ تر و ملموس ترشده است، بعضی از دستگاه ها ارتباط مستقیم با پیشگیری از جرم دارند و بعضی از دستگاه ها در موارد خاص و محدود به قانون می توانند به عنوان ضابط دادگستری عمل و از جرایم پیشگیری کنند. پلیس و دستگاه قضایی به عنوان دستگاه های هستند که ارتباط مستقیم آنها باعث می شود تعاملی ایجاد گردد تا امنیت و آسایش عمومی و حمایت از آحاد جامعه افزایش یابد. نتایج این تحقیق نشان داده است که هر گاه تعامل و ارتباط سازنده میان دستگاه ها در کاهش جرایم بیشتر باشد، ارتکاب جرم نیز کاهش می یابد. مطالعه موردی نقش تعامل پلیس و دستگاه قضایی در کاهش جرایم در استان کهکیلویه و بویراحمد در این مجموعه، تحقیقی است تا نمایانگر این تعامل می باشد.پژوهشگر باانتخاب این موضوع سعی نموده،تعامل و همکاری پلیس را با جوامعحقیقی و حقوقی از جمله قوه قضاییه به رشته تحریر درآورده و با وجود اینکه دراین رابطه منابع خیلی کمی وجود داشته ،با دسته بندی و ارجاعات مقالات و کتب و نشریات موجود مطالب ارزشمندی را عنوان نماید، درباره تعامل پلیس با دستگاه قضایی در یک دهه اخیر در کشور و استان کهکیلویه و بویراحمد مقرراتی تدوین گشته است که در عمل نیز به خوبی اجرا گردیده است،وهمچنین گامهای مثبتی که نیروی انتظامی در جهت تعامل با قوه قضاییه به جهت تحقق عدالت و افزایش امنیت اجتماعی برداشته،وبیان رویکرد تعاملی با سایر نهادها از جمله قوه قضائیه که می توان در کنار توجه به موضوع قضا زدایی،رضایت بهینه مردم وکاهش محسوس جرائم را مشاهده نمائیم عنوان نموده.

کلیدواژه‌ها