راهکارهای فرهنگی برای کاهش نزاع جمعی در استان کهگیلویه وبویراحمد

نویسندگان

درون سازمانی

چکیده

اصولاً نزاع موضوعی است که همواره به عنوان یک ناهنجاری اجتماعی مورد مطالعه و توجه خاص پلیس، جامعه شناسان، روان شناسان، علمای حقوق بویژه جزا و جرم شناسان، و نیز حاکمان جوامع قرار داشته و تمام سعی بر این است تا با ریشه یابی و علت یابی این معلول ناخوشایند، به رفع و ریشه کنی آن اقدام گردد؛ چرا که نزاع و خشونت به عنوان مهمترین عوامل بر هم زننده نظم و امنیت اجتماعی و اخلاقی جامعه شناخته شده و تأثیرات منفی فراوانی بر جای خواهند گذاشت. در مقاله ای که ارائه گردید، ابعاد و مولفه های فرهنگی و اجتماعی نزاع مورد بررسی قرار گرفت. پس از تقسیم بندی انواع نزاع و شرایط و بررسی شرایط و بسترهای ایجاد نزاع، ابعاد فرهنگی و اجتماعی آن مورد مطالعه و کنکاش واقع گردید.

کلیدواژه‌ها