بررسی و ارزیابی جرائم(سرقت) در استان کهگیلویه وبویراحمد

نویسندگان

درون سازمانی

چکیده

امروزه پدیده بزهکاری در جامعه به عنوان دغدغه اصلی همه کسانی است که به نوعی با جرم در ارتباط هستند. نهادهای عدالت کیفری؛ پلیس، مقامات قضایی، مقامات زندان و مقامات اجرایی دائماً نگرانی خویش را از خطرات افزایش بزه اعلان می نمایند. همه در تلاشند تا به نوعی آمار جنایی کاهش یافته و یا حداقل افزایش نیابد،در این میان همه نگاه ها به سمت پلیس نشانه رفته است. خط مقدم مقابله با بزهکاری بر عهده پلیس قرار گرفته و انتظارات از او دائماً در حال افزایش است.مردم نیز تحت تأثیر فضای عمومی، توقعات روز افزونی از پلیس دارند. .پدیده جرم، مشکلی عام و فراگیر بوده و پلیس ناگزیر از حل این مشکل است ، سرقت از باسابقه‌ترین جرایم بشری است که در جامعه‌های مختلف به شیوه‌های گوناگون دیده می‌شود. این پدیده، در طول زمان دستخوش دگرگونی‌ها و تغییرات زیادی شده، اما تنها چیزی که از بدو پیدایی و شکل‌گیری آن تاکنون ثابت مانده، زشتی و مذموم بودن ماهیت آن است. با گذشت زمان، شیوه‌ها و روش‌های سرقت، نوع اموال و اشیاء مسروقه، وسایل و ابزار مورد استفاده برای ارتکاب سرقت تغییر یافته، به طوری که امروز برخی از سارقان از آخرین تکنیک‌ها و تکنولوژی‌ها، برای پیشبرد کار خود استفاده می‌کنند. به همین دلیل، شیوه مقابله و روش‌های برخورد با آنها متناسب با دگرگونی‌های سرقت متحول شده است. به تعبیر دیگر، چون در عصر ما موارد و وسایل گوناگون سرقت و گرایش به آن تغییر یافته، مقابله با آن نیز دشوارتر شده-است.

کلیدواژه‌ها