بررسی نقش اجتماعی ، سیاسی و روانشناختی تعامل پلیس و سایر دستگاه های اجرایی در کاهش جرائم(مطالعه موردی استان کهگیلویه و بویراحمد)

نویسندگان

درون سازمانی

چکیده

دستگاه قضا و نیروی انتظامی به‌عنوان دو نهاد مؤثر در حفظ و ارتقای امنیت اجتماعی در جامعه محسوب می‌شوند که تعامل این دو نهاد نقش موثری در کاهش جرائم خواهد داشت. دستگاه قضا و نیروی انتظامی به‌عنوان دو نهاد مؤثر در حفظ و ارتقای امنیت اجتماعی هستند، هر چه این تعامل و همکاری بیشتر و حلقه ارتباط این دو دستگاه به هم نزدیک‌تر باشد، درصد وقوع جرائم در جامعه کاهش خواهد یافت. مادامی‌که همکاری و نشست‌های مکرر این دو دستگاه استمرار داشته باشد، برخورد با مجرمان به‌موقع و تأثیرگذارتر خواهد بود و اجرای قانون نیز مسیر منطقی خود را خواهد پیمود و به‌ این‌ ترتیب رضایت شهروندان حاصل می‌شود. همکاری مستمر پلیس و دستگاه قضائی را می توان دو اهرم قدرتمند حاکمیت در حفظ امنیت مؤثر دانست ، استمرار این همکاری باعث ارتقای احساس امنیت در جامعه و موجب سلب آسایش بزهکاران و مجرمان خواهد شد. گسترش تعامل تنگاتنگ پلیس با دستگاه قضائی ، برقراری امنیت پایدار در جای‌جای جامعه طلب می‌کند که مشکلات فرارو شناسایی و رفع شوند. ملاک عمل پلیس و دستگاه قضائی را رعایت قانون میشود دانست؛احساس امنیت و اعتماد مردم به پلیس مهم‌تر از امنیت است و نباید از احساس امنیت و اعتماد مردم در جامعه غافل شد. نیروی انتظامی و دستگاه قضائی نقش مهمی در راستای پیشگیری از جرم و نهادینه کردن امنیت در جامعه دارند، نیل به‌سوی امنیت پایدار در سایه توجه به مؤلفه‌های اجتماعی، سیاسی ،... و فعال‌سازی تعاملات با سایر سازمان‌ها به‌ویژه دستگاه قضائی میسر می‌شود.

کلیدواژه‌ها