اصلاح الگوی مصرف، فراتر از یک ضرورت

نویسنده

برون سازمانی

چکیده

علی‌رغم اقدامات بسیار متنوع و گسترده‌ای که در در اغلب استان‌های کشور از جمله استان کهگیلویه و بویراحمد در زمینه اصلاح الگوی مصرف و حرکت به سمت مصرف بهینه انجام گرفته است، در برخی از حوزه‌ها از جمله حمل و نقل، راهنمایی رانندگی و ... تحقیق و بررسی چندانی صورت نگرفته است.
هدف اصلی مقاله حاضر شناسایی و معرفی چهار زمینه‌ مساعد جهت پیاده‌سازی طرح اصلاح الگوی در فرماندهی نیروی انتظامی و ارایه راه‌کارهای موثر در این زمینه خواهد بود.

کلیدواژه‌ها