حقوق مردم و امنیت

نویسندگان

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان کهگیلویه و بویر احمد

چکیده

برقراری و ایجاد یک محیط امن از جمله دغدغه‌های هر حکومتی تلقی می‌شود و امنیت ملی هر کشوری جدا از امنیت فردی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی نیست. از این رو داشتن یک جامعه با ثبات از مهم‌ترین وظایف دولت به شمار می‌آید؛ اما قبل از آن که حکومت بتواند به ایجاد چنین محیطی اقدام کند، باید ساختارهای داخلی، کارکردها و وظایف خود را دقیق برنامه‌ریزی کند تا منجر به بحران و ناهنجاری نشود. یکی از الزام‌های دولتی که در چارچوب حقوق محصور می‌باشد، آگاهی شهروندان از حقوق و تکالیف قانونی خویش است و در هر نظام حقوقی، به عنوان نخستین وظیفه آن، حقوق و آزادی‌های شهروندان باید مورد حمایت قرار گیرد.در این پژوهش سعی بر آن شده که حقوق مردم و امنیت مورد بررسی قرار گیرد که پس از تعاریف امنیت و تهدید، سبب شناسی تهدیدات امنیتی، عوامل تهدید کننده، انواع امنیت، جرایم علیه امنیت خارجی کشور و حقوق مردم مورد بررسی قرار گرفته که می-توان گفت امنیت یکی از حقوق طبیعی هر شهروند در هر کشوری می‌‌باشد که ایجاد آن در بین افراد جامعه از وظایف اصلی دولت می‌باشد؛ زیرا تا هنگامی که امنیت در جامعه حاکم نباشد، ثبات و رضایت نیز در جامعه نخواهد بود.

کلیدواژه‌ها