کلیدواژه‌ها = امنیت
تعداد مقالات: 22
2. توانمند سازی پلیس جهت امنیت در فضای مجازی

دوره 1395، شماره 24، زمستان 1395، صفحه 2-22

قربانعلی حیدری منصوراباد؛ مرتضی خلق نیک


3. زاغه نشینی مقدمه اسیب های اجتماعی وایجاد ناامنی های اجتماعی (نمونه مورد بررسی شهر یاسوج)

دوره 1395، شماره 24، زمستان 1395، صفحه 23-41

سید امیر نظری؛ قربانعلی حیدری منصوراباد؛ سید علی غفاری


4. آسیب های اجتماعی فضای مجازی به حریم خصوصی افراد

دوره 1395، شماره 24، زمستان 1395، صفحه 43-67

مرتضی خلق نیک؛ داریوش خلق نیک؛ مژگان خلق نیک


5. نقش سازماندهی مشاغل کاذب در امنیت اجتماعی شهری (مطالعه موردی استان کهگیلویه وبویراحمد)

دوره 1395، شماره 24، زمستان 1395، صفحه 89-114

سید علی غفاری؛ سید جواد غفاری؛ قاسم خیراتی


6. اثرگذاری عوامل فرهنگی و اجتماعی نزاع بر شهر یاسوج با ارایه پیشنهادات

دوره 1395، شماره 24، زمستان 1395، صفحه 115-130

مرتضی خلق نیک؛ امیرمحمد ضرغامپوربویراحمدی


8. آسیب شناسی نزاع دسته جمعی در طوایف استان کهگیلیویه وبویراحمدو راهکاربرای پیشگیری از ان

دوره 1395، شماره 23، تابستان 1395، صفحه 117-132

سید امیر نظری؛ سید علی غفاری؛ مرتضی خلق نیک


9. توانمند سازی فرهنگ اجتماعی جهت کاهش نزاع دسته جمعی در استان کهگیلویه و بویراحمد

دوره 1395، شماره 22، بهار 1395، صفحه 1-15

سید امیر نظری؛ مرتضی خلق نیک؛ حسین جانی پور؛ سیدعلی نظری


10. راهکارهایی برای مشکلات اجتماعی اعتیادوپیشگیری ازمصرف موادمخدر درکشور

دوره 1395، شماره 22، بهار 1395، صفحه 41-66

مرتضی خلق نیک؛ قربانعلی حیدری منصوراباد


11. عوامل اثرگذار برسکونتگاه های غیررسمی وایجاد مناطق جرم خیز با ارائه پیشنهادات درشهریاسوج

دوره 1394، شماره 21، زمستان 1394، صفحه 1-22

سید امیر نظری؛ مرتضی خلق نیک؛ سید علی غفاری


12. بررسی وارتباط ،عوامل افزایش جرم وکاهش امنیت در حاشیه شهرها

دوره 1394، شماره 21، زمستان 1394، صفحه 23-42

قربانعلی حیدری منصوراباد؛ مرتضی خلق نیک؛ هدایت الله کرمپور


13. آسیب های تاثیر پذیر بر نزاعهای دسته جمعی وریشه یابی این معضل اجتماعی

دوره 1394، شماره 21، زمستان 1394، صفحه 93-108

مرتضی خلق نیک؛ سید علی غفاری؛ مژگان خلق نیک3


14. تحلیل فضایی امنیت در فضاهای شهری (مطالعه موردی: شهر یاسوج)

دوره 1393، شماره 17، زمستان 1393، صفحه 1-25

روح اله اکبریان؛ غریب بناوند


16. بررسی امنیت اجتماعی زنان در نواحی مختلف شهر یاسوج

دوره 1393، شماره 15، تابستان 1393، صفحه 1-19

علی‌اکبر رزم‌پوری؛ زینب ‌ افشار


18. امنیت و ایمنی درفضاهای شهری با تأکید بر پدافند غیر عامل (مورد شهر یاسوج)

دوره 1393، شماره 14، بهار 1393، صفحه 81-103

محمد تیربند؛ محمد باقرایزدی


19. امنیت در فضاهای شهری و تأثیر آن بر هویت اجتماعی زنان

دوره 1393، شماره 14، بهار 1393، صفحه 117-134

محمد محمد کیش


20. حقوق مردم و امنیت

دوره 1392، شماره 10، بهار 1392، صفحه 81-109

سید محمد حسن جعفری نژاد؛ مهران رحمانی


21. پدافند غیر عامل با رویکرد انتظامی

دوره 1392، شماره 10، بهار 1392، صفحه 131-155

شیرزاد ابول پور شیخ حسین


22. ارتقاء جایگاه پلیس جامعه محور به روایت SWOT

دوره 1390، شماره 6، زمستان 1390، صفحه 131-144

احسان فرزین آبده‌گاه؛ عصمت فرزین آبده‌گاه