کلیدواژه‌ها = اعتماد اجتماعی
تعداد مقالات: 7
2. بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و جرم در شهر یاسوج

دوره 1391، شماره 8، زمستان 1391، صفحه 53-84

نسرین مرادی شهباز


5. عوامل اجتماعی- فرهنگی مؤثر بر احساس امنیّت اجتماعی در شهر یاسوج

دوره 1390، شماره 6، زمستان 1390، صفحه 59-97

مریم مختاری؛ اسماعیل بلالی؛ اصغر میرفردی؛ سیده معصومه حسینی اخگر


6. مقایسه میزان سرمایه اجتماعی در بین افراد مجرم و غیر مجرم در شهر یاسوج

دوره 1390، شماره 6، زمستان 1390، صفحه 98-130

مریم مختاری؛ نسرین مرادی شهباز


7. ارتقاء جایگاه پلیس جامعه محور به روایت SWOT

دوره 1390، شماره 6، زمستان 1390، صفحه 131-144

احسان فرزین آبده‌گاه؛ عصمت فرزین آبده‌گاه