کلیدواژه‌ها = مهاجرت
تعداد مقالات: 2
1. زاغه نشینی مقدمه اسیب های اجتماعی وایجاد ناامنی های اجتماعی (نمونه مورد بررسی شهر یاسوج)

دوره 1395، شماره 24، زمستان 1395، صفحه 23-41

سید امیر نظری؛ قربانعلی حیدری منصوراباد؛ سید علی غفاری


2. بررسی سیر مهاجرت به شهر یاسوج و تأثیر آن بر آسیب های اجتماعی

دوره 1392، شماره 11، تابستان 1392، صفحه 95-118

محمد محمدی کیش؛ مجید پاساد