کلیدواژه‌ها = بیکاری
تعداد مقالات: 2
2. بررسی وارتباط ،عوامل افزایش جرم وکاهش امنیت در حاشیه شهرها

دوره 1394، شماره 21، زمستان 1394، صفحه 23-42

قربانعلی حیدری منصوراباد؛ مرتضی خلق نیک؛ هدایت الله کرمپور