کلیدواژه‌ها = جرم
تعداد مقالات: 20
1. نظارت والدین و اعتیاد فرزندان به مواد مخدر

دوره 10، شماره 28، پاییز 1396، صفحه 67-80

طالب حسن‌پور


3. «عوامل مؤثر در پیشگیری از وقوع جرم در سند چشم‌انداز

دوره 9، شماره 25، زمستان 1395، صفحه 93-114

فیض اله افشار


4. توانمند سازی پلیس جهت امنیت در فضای مجازی

دوره 1395، شماره 24، زمستان 1395، صفحه 2-22

قربانعلی حیدری منصوراباد؛ مرتضی خلق نیک


6. عوامل اثرگذار برسکونتگاه های غیررسمی وایجاد مناطق جرم خیز با ارائه پیشنهادات درشهریاسوج

دوره 1394، شماره 21، زمستان 1394، صفحه 1-22

سید امیر نظری؛ مرتضی خلق نیک؛ سید علی غفاری


7. رویکرد دینی به جرم و پیشگیری از آن در استان کهگیلویه و بویراحمد

دوره 1394، شماره 20، زمستان 1394، صفحه 23-51

عبدالله علامه‌ای فر؛ علی نیازی


9. بررسی پیامدهای زندانی شدن یکی از والدین بر عملکرد تحصیلی فرزندان در شهر یاسوج

دوره 1393، شماره 16، زمستان 1393، صفحه 21-36

سید فخرالدین دادگر؛ مجید پاساد


11. بررسی سرقت از منظر محیطی – جغرافیایی در شهر یاسوج

دوره 1393، شماره 15، تابستان 1393، صفحه 21-44

جواد سیادت‌نسب؛ مهرداد عزیزی محمودآباد؛ مجید پاساد


12. پیشگیری غیرکیفری ازوقوع جرم ( ازتئوری تاعمل )

دوره 1393، شماره 15، تابستان 1393، صفحه 45-62

مختار کوشا


14. بررسی الگوهای مکانی جرم در شهر لیما از ایالت اوهایو

دوره 1392، شماره 11، تابستان 1392، صفحه 119-157

ویلیام آکرمن؛ آلن مورای؛ مترجم: الهام زارع زاده


15. پیشگیری از جرم و ارتقاء امنیت اجتماعی در استان کهگیلویه و بویراحمد

دوره 1392، شماره 10، بهار 1392، صفحه 111-130

سید محمدلطیف حسن‌پور سوق


16. بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و جرم در شهر یاسوج

دوره 1391، شماره 8، زمستان 1391، صفحه 53-84

نسرین مرادی شهباز


17. بررسی تطبیقی اعتماد اجتماعی و ارتکاب به جرم در شهر یاسوج

دوره 1391، شماره 7، بهار 1391، صفحه 1-26

نسرین مرادی شهباز


20. مقایسه میزان سرمایه اجتماعی در بین افراد مجرم و غیر مجرم در شهر یاسوج

دوره 1390، شماره 6، زمستان 1390، صفحه 98-130

مریم مختاری؛ نسرین مرادی شهباز