کلیدواژه‌ها = قانون
تعداد مقالات: 2
1. دینداری و قانون‌گریزی

دوره 10، شماره 26، بهار 1396، صفحه 47-56

طالب حسن پور


2. عوامل اثرگذار برسکونتگاه های غیررسمی وایجاد مناطق جرم خیز با ارائه پیشنهادات درشهریاسوج

دوره 1394، شماره 21، زمستان 1394، صفحه 1-22

سید امیر نظری؛ مرتضی خلق نیک؛ سید علی غفاری