کلیدواژه‌ها = اعتیاد
تعداد مقالات: 9
1. نظارت والدین و اعتیاد فرزندان به مواد مخدر

دوره 10، شماره 28، پاییز 1396، صفحه 67-80

طالب حسن‌پور


4. راهکارهایی برای مشکلات اجتماعی اعتیادوپیشگیری ازمصرف موادمخدر درکشور

دوره 1395، شماره 22، بهار 1395، صفحه 41-66

مرتضی خلق نیک؛ قربانعلی حیدری منصوراباد


6. بررسی عوامل مؤثر بر گرایش به اعتیاد در شهر یاسوج

دوره 1392، شماره 13، زمستان 1392، صفحه 143-173

اسماعیل خوشوقت؛ جهانبخش بیاد


7. فراتحلیل اجتماعی مصرف مواد مخدر در بین جوانان طی سالهای 1391-1380

دوره 1391، شماره 8، زمستان 1391، صفحه 85-122

الهام زارع زاده مهریزی؛ زینب افشار


8. شیوه‌های بهینه خود کنترلی در سازمان وظیفه عمومی

دوره 1390، شماره 5، بهار 1390، صفحه 100-131

زینب افشار