کلیدواژه‌ها = مواد مخدر
تعداد مقالات: 7
1. نظارت والدین و اعتیاد فرزندان به مواد مخدر

دوره 10، شماره 28، پاییز 1396، صفحه 67-80

طالب حسن‌پور


5. مبانی فقهی و حقوقی مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر

دوره 1392، شماره 13، زمستان 1392، صفحه 1-24

جهانبخش بیاد؛ پورمند سینایی؛ فاطمه اقدامی


6. بررسی عوامل مؤثر بر گرایش به اعتیاد در شهر یاسوج

دوره 1392، شماره 13، زمستان 1392، صفحه 143-173

اسماعیل خوشوقت؛ جهانبخش بیاد


7. فراتحلیل اجتماعی مصرف مواد مخدر در بین جوانان طی سالهای 1391-1380

دوره 1391، شماره 8، زمستان 1391، صفحه 85-122

الهام زارع زاده مهریزی؛ زینب افشار