کلیدواژه‌ها = سرمایه اجتماعی
تعداد مقالات: 6
2. بررسی نقش سرمایه اجتماعی بر گرایش نوجوانان و جوانان (15 تا 25 سال)شهر یاسوج به اعتیاد

دوره 1394، شماره 20، زمستان 1394، صفحه 111-121

طاهره مرادی‌فرد؛ آمنه جوادی‌نیک؛ مینا صفرپور


3. بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و جرم در شهر یاسوج

دوره 1391، شماره 8، زمستان 1391، صفحه 53-84

نسرین مرادی شهباز


5. عوامل اجتماعی مؤثر بر احساس امنیت در بین شهروندان شهر یاسوج

دوره 1391، شماره 7، بهار 1391، صفحه 101-124

یعقوب نصر؛ زینب افشار


6. مقایسه میزان سرمایه اجتماعی در بین افراد مجرم و غیر مجرم در شهر یاسوج

دوره 1390، شماره 6، زمستان 1390، صفحه 98-130

مریم مختاری؛ نسرین مرادی شهباز