نویسنده = ������������ ��������������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل حقوقی سطوح ارتکاب رفتارهای مجرمانه

دوره 10، شماره 28، پاییز 1396، صفحه 127-142

حمیدرضا زارعی