نویسنده = ���������� ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. رابطه بین سلامت روانی و سلامت اجتماعی با رضایت زناشویی مردان معتاد

دوره 10، شماره 27، تابستان 1396، صفحه 93-128

آسیه کشاورز؛ سید امیر نظری