نویسنده = ����������������� ��������
تعداد مقالات: 3
1. حاشیه نشینی و ارتباط آن با تکدی گری

دوره 10، شماره 29، تابستان 1400، صفحه 155-168

طالب حسن‌پور


2. نظارت والدین و اعتیاد فرزندان به مواد مخدر

دوره 10، شماره 28، پاییز 1396، صفحه 67-80

طالب حسن‌پور