نویسنده = �������� ������ ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. «جرائم سایبری علیه عفت و اخلاق عمومی در نظام حقوقی ایران»

دوره 9، شماره 25، زمستان 1395، صفحه 55-64

سیاوش هادی پور مطلق