نویسنده = ������ �������� ����������
تعداد مقالات: 2
1. آسیب های اجتماعی فضای مجازی به حریم خصوصی افراد

دوره 1395، شماره 24، زمستان 1395، صفحه 43-67

مرتضی خلق نیک؛ داریوش خلق نیک؛ مژگان خلق نیک


2. ارتباط بین عوامل فرهنگی وتخلفات راهنمایی و رانندگی شهروندان شهر یاسوج

دوره 1395، شماره 24، زمستان 1395، صفحه 69-87

هدایت الله کرمپور؛ مرتضی خلق نیک؛ مژگان خلق نیک