نویسنده = �������� ������������ ������
تعداد مقالات: 2
1. نقش سازماندهی مشاغل کاذب در امنیت اجتماعی شهری (مطالعه موردی استان کهگیلویه وبویراحمد)

دوره 1395، شماره 24، زمستان 1395، صفحه 89-114

سید علی غفاری؛ سید جواد غفاری؛ قاسم خیراتی