نویسنده = ������������ ���������� ���������� ������
تعداد مقالات: 1
1. پیش بینی سوء مصرف مواد درمعتادان شهریاسوج

دوره 1395، شماره 23، تابستان 1395، صفحه 27-55

سجاد رویین تن؛ آرمین محمودی؛ سید علیرضا موسوی امجد