نویسنده = ������ �������� ������������
تعداد مقالات: 2
1. آسیب های اجتماعی فضای مجازی به حریم خصوصی افراد

دوره 1395، شماره 24، زمستان 1395، صفحه 43-67

مرتضی خلق نیک؛ داریوش خلق نیک؛ مژگان خلق نیک


2. تاثیر فضای مجازی وشبکه های زیر مجموعه ان بر از هم پاشیدگی خانواده ها

دوره 1395، شماره 23، تابستان 1395، صفحه 1-26

مرتضی خلق نیک؛ داریوش خلق نیک