نویسنده = ���������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. توانمند سازی فرهنگ اجتماعی جهت کاهش نزاع دسته جمعی در استان کهگیلویه و بویراحمد

دوره 1395، شماره 22، بهار 1395، صفحه 1-15

سید امیر نظری؛ مرتضی خلق نیک؛ حسین جانی پور؛ سیدعلی نظری