نویسنده = ��������������������� �����������������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیلی برنقش جاذبه‌های توریستی سی‌سخت در جذب گردشگران با تأکیدی بر امنیت

دوره 1394، شماره 20، زمستان 1394، صفحه 86-110

علی‌اکبر وحیدی‌راد؛ مجید پاساد