نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 5
3. بررسی تأثیر آگاهی از قانون بر میزان گرایش به قانون گریزی (مورد مطالعه: ساکنان 45-18 سال شهر یاسوج)

دوره 1391، شماره 8، زمستان 1391، صفحه 1-22

اصغر میرفردی؛ مریم مختاری؛ فروغ فرجی؛ هومان دانش‌پذیر


4. عوامل اجتماعی- فرهنگی مؤثر بر احساس امنیّت اجتماعی در شهر یاسوج

دوره 1390، شماره 6، زمستان 1390، صفحه 59-97

مریم مختاری؛ اسماعیل بلالی؛ اصغر میرفردی؛ سیده معصومه حسینی اخگر


5. مقایسه میزان سرمایه اجتماعی در بین افراد مجرم و غیر مجرم در شهر یاسوج

دوره 1390، شماره 6، زمستان 1390، صفحه 98-130

مریم مختاری؛ نسرین مرادی شهباز