نویسنده = ��������������������� ����������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی نقش توسعه پایدار شهری بر امنیت اجتماعی در بین شهروندان شهر یاسوج

دوره 1394، شماره 20، زمستان 1394، صفحه 52-61

مینا صفرپور؛ آمنه جوادی‌نیک؛ طاهره مرادی‌فرد


2. بررسی نقش سرمایه اجتماعی بر گرایش نوجوانان و جوانان (15 تا 25 سال)شهر یاسوج به اعتیاد

دوره 1394، شماره 20، زمستان 1394، صفحه 111-121

طاهره مرادی‌فرد؛ آمنه جوادی‌نیک؛ مینا صفرپور