نویسنده = �������� ���������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه میدانی عوامل فرهنگی – اجتماعی بزه سرقت در شهر یاسوج

دوره 1394، شماره 19، تابستان 1394، صفحه 43-83

جواد سیادت‌نسب؛ سیاوش هادی پورمطلق