نویسنده = ������ ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. نقش ضابطین در تامین عدالت کیفری

دوره 1389، شماره 3، بهار 1389، صفحه 86-107

دکتر علی جمادی