نویسنده = ���������� ���������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. بحران، از پیش‌گیری تا یادگیری با روی‌کرد کاربردی در سازمان نیروی انتظامی

دوره 1389، شماره 3، بهار 1389، صفحه 60-85

احسان فرزین آبدهگاه؛ مراد حسینی