نویسنده = ���������� ������������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. ارتقاء جایگاه پلیس جامعه محور به روایت SWOT

دوره 1390، شماره 6، زمستان 1390، صفحه 131-144

احسان فرزین آبده‌گاه؛ عصمت فرزین آبده‌گاه