نویسنده = ������������ ���������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. عوامل اجتماعی- فرهنگی مؤثر بر احساس امنیّت اجتماعی در شهر یاسوج

دوره 1390، شماره 6، زمستان 1390، صفحه 59-97

مریم مختاری؛ اسماعیل بلالی؛ اصغر میرفردی؛ سیده معصومه حسینی اخگر