نویسنده = �������� ���������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. تعیین همبستگی تعرض به پلیس: تحلیل تأثیرعوامل سطح سازمانی بر حملات منجر به جرح

دوره 1391، شماره 7، بهار 1391، صفحه 147-178

استیو ویلسون؛ ژیهونگ ژائو؛ زهرا اسماعیلی نژاد