نویسنده = ���������������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نرخ دستگیری نوجوانان به علت سرقت با استفاده از روش" فعالیت های معمول "

دوره 1391، شماره 8، زمستان 1391، صفحه 171-216

وندی پولاک؛ هی جونگ جو؛ برایان لاتون؛ زهرا اسماعیلی نژاد