نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیلی بر آسیب پذیری فرم شهرها از دیدگاه پدافند غیرعامل

دوره 1391، شماره 8، زمستان 1391، صفحه 123-150

مجید تیربند؛ مجید پاساد