نویسنده = �������������� ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. فرا تحلیل مطالعات سوانح ترافیکیِ ایران

دوره 1391، شماره 8، زمستان 1391، صفحه 23-52

محمد اسماعیل ریاحی؛ حمید حیدری