نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر آگاهی از قانون بر میزان گرایش به قانون گریزی (مورد مطالعه: ساکنان 45-18 سال شهر یاسوج)

دوره 1391، شماره 8، زمستان 1391، صفحه 1-22

اصغر میرفردی؛ مریم مختاری؛ فروغ فرجی؛ هومان دانش‌پذیر