نویسنده = ������������ ������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی الگوهای مکانی جرم در شهر لیما از ایالت اوهایو

دوره 1392، شماره 11، تابستان 1392، صفحه 119-157

ویلیام آکرمن؛ آلن مورای؛ مترجم: الهام زارع زاده