نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل تطبیقی نظم‌گریزی رانندگان زن و مرد در شهر یاسوج

دوره 1394، شماره 18، بهار 1394، صفحه 1-11

اصغر میرفردی؛ سیروس احمدی؛ راضیه امیری


2. تحلیل جامعه شناختی رابطه دینداری و بی نظمی؛ مورد مطالعه: شهر دهدشت

دوره 1392، شماره 11، تابستان 1392، صفحه 1-22

سیروس احمدی؛ فریبرز نیکدل؛ علی حیدری؛ عصمت کرمی تراب