نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل تطبیقی نظم‌گریزی رانندگان زن و مرد در شهر یاسوج

دوره 1394، شماره 18، بهار 1394، صفحه 1-11

اصغر میرفردی؛ سیروس احمدی؛ راضیه امیری