نویسنده = ������������ ������
تعداد مقالات: 2
1. رویکرد دینی به جرم و پیشگیری از آن در استان کهگیلویه و بویراحمد

دوره 1394، شماره 20، زمستان 1394، صفحه 23-51

عبدالله علامه‌ای فر؛ علی نیازی


2. بررسی عوامل پیدایش آسیب های اجتماعی و راه‌های پیشگیری از آن

دوره 1393، شماره 17، زمستان 1393، صفحه 27-42

عبدالله علا‌مه‌ای فر؛ علی نیازی