نویسنده = ������������������� ������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مشکلات مربوط به آمارهای جنایی پلیسی، قضایی، واقعی و سایر آمارهای مربوطه

دوره 1393، شماره 16، زمستان 1393، صفحه 1-19

محمد آتش زر؛ علی جمادی؛ کرم جانی‌پور