نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 6
2. بررسی رابطه بین افسردگی با افکار خودکشی در دانشجویان

دوره 1393، شماره 15، تابستان 1393، صفحه 63-78

رمضان حسن‌زاده؛ زینب افشار؛ فاطمه گلستانی‌فر


3. فراتحلیل اجتماعی مصرف مواد مخدر در بین جوانان طی سالهای 1391-1380

دوره 1391، شماره 8، زمستان 1391، صفحه 85-122

الهام زارع زاده مهریزی؛ زینب افشار


4. عوامل اجتماعی مؤثر بر احساس امنیت در بین شهروندان شهر یاسوج

دوره 1391، شماره 7، بهار 1391، صفحه 101-124

یعقوب نصر؛ زینب افشار


5. شیوه‌های بهینه خود کنترلی در سازمان وظیفه عمومی

دوره 1390، شماره 5، بهار 1390، صفحه 100-131

زینب افشار