نویسنده = ���������� �������������������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی سرقت از منظر محیطی – جغرافیایی در شهر یاسوج

دوره 1393، شماره 15، تابستان 1393، صفحه 21-44

جواد سیادت‌نسب؛ مهرداد عزیزی محمودآباد؛ مجید پاساد