نویسنده = ��������������������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه میدانی عوامل فرهنگی – اجتماعی بزه سرقت در شهر یاسوج

دوره 1394، شماره 19، تابستان 1394، صفحه 43-83

جواد سیادت‌نسب؛ سیاوش هادی پورمطلق


2. بررسی سرقت از منظر محیطی – جغرافیایی در شهر یاسوج

دوره 1393، شماره 15، تابستان 1393، صفحه 21-44

جواد سیادت‌نسب؛ مهرداد عزیزی محمودآباد؛ مجید پاساد