نویسنده = ������������ ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی قوانین راهنمایی و رانندگی از منظر فقه و حقوق

دوره 1393، شماره 14، بهار 1393، صفحه 57-79

کشواد بهروزی زاده؛ علی پورجواهری