نویسنده = �������� �������� ������
تعداد مقالات: 1
1. جایگاه آمار جنایی و نقش آن در پیشگیری از وقوع جرم

دوره 1393، شماره 14، بهار 1393، صفحه 1-25

علی جمادی؛ محمد آتش زر؛ کرم جانی پور