نویسنده = �������������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل مؤثر بر گرایش به اعتیاد در شهر یاسوج

دوره 1392، شماره 13، زمستان 1392، صفحه 143-173

اسماعیل خوشوقت؛ جهانبخش بیاد