نویسنده = �������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. مبانی فقهی و حقوقی مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر

دوره 1392، شماره 13، زمستان 1392، صفحه 1-24

جهانبخش بیاد؛ پورمند سینایی؛ فاطمه اقدامی